Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Forum: TALİMAT, PROSEDÜR ve EĞİTİM » Talimat ve Prosedürler
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş


Nutrisyon Desteği Talimatı

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
Mesaj
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Dilek Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
Dilek Zenciroğlu

Kayıt Tarihi: 04/Temmuz/2005
Şehir: İstanbul
Durum: Aktif Değil
Puanlar: 1229
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Nutrisyon Desteği Talimatı
    Gönderim Zamanı: 24/Nisan/2009 Saat 14:48
    NUTRİSYON DESTEĞİ TALİMATI

1.      UYGULAMALAR
       Genel Esaslar
•     “Enteral Nutrisyon” ve “Total Parenteral Nutrisyon” öncesi “Doktor Direktifleri” alınır.
•     Enteral ve Total Parenteral Nutrisyon ihtiyacı servise yatan hastanın malnutrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nutrisyon Destek Ekibi” tarafından belirlenir.
•     Parenteral nutrisyon için santral ven kateteri gerekir. Santral ve kateterinin takılmadığı/takılamadığı durumlarda (IV) perifer yolu kullanılır.
•     Enteral nutrisyon için gastrointestinal traktus’a konulacak sonda gerekir.
•     Nutrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doctor tarafından ayrıntılı bilgi verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.
•     Bu esaslar yenidoğan hastalar için geçerli değildir.Yenidoğan nutrisyon değerlendirme ve uygulamaları yenidoğan yoğun bakım standartları/prosedürleri doğrultusunda yapılır.

Enteral Beslenme Yolları
•     Nazogastrik
•     Orogastrik
•     Nazoduodenal
•     Nazojejunal
•     Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)
•     Perkütan Endoskopik Duodenostomi (PED)
•     Perkütan Endoskopik   Jejunostomi (PEJ)
İşleyiş
•     Servis hemşiresi tarafından beslenme değerlendirmesi yapılır.
•     hastanın nutrisyon durumu için “Subjektif Global Değerlendirme” yapılarak malnutrisyon araştırılır.
Malnutrisyon yok ise;
•     İleri bir işlem yapılmaz.

Malnutrisyon var ise;
•     Kat doktoru tarafından hastanın doktoru bilgilendirilir ve yazılı direktif alınır.
•     Kat doktoru tarafından nutrisyon hemşiresi’ne bildirilir.
•     Nutrisyon hemşiresi nutrisyon destek ekibini haberdar eder ve nutrisyon destek ekibi tarafından 24 saat içinde değerlendirme yapılır.
•     Nutrisyon destek planı yapılır
•     Uygulama servis hemşiresi tarafından nutrisyon hemşiresi kontrolünde yapılır.
•     Biyokimyasal parametreler servis hemşiresi tarafından kaydedilir.
•     Kontrol nutrisyondan sorumlu diyetisyen tarafından yapılır.
•     Tekrar değerlendirme nutrisyon destek ekibi tarafından yapılır.

Yoğun bakım doktorları nutrisyon destek ekibi ile birlikte koordineli çalışır.
1.1     Nutrisyon Ekibinin Yapısı
Nutrisyon Ekibi;
•     Genel Yoğun Bakım Doktorları
•     Nutrisyon Hemşiresi
•     Diyetisyenler
•     Eczacılar ve
•     Nutrisyon Ekibine dönemsel katılacak olan 1 kat dotorundan oluşur.
1.2     Nutrisyon Ekibinin Görevleri
            Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon            riski tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve nutrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.

1.3     Yenidoğan Nutrisyon Desteği
1.3.1     Yenidoğan Enteral Nutrisyon
1.3.1.1     Kullanılan Malzemeler
           

•     Bebeği uygun boyda bir mide tüpü   (5- 6-8 Fr.)
•     İlaç kadehi
•     Kaynamış-soğumuş su ( mama hazırlanacaksa )
•     Mama veya anne sütü
•     Enjektör 5-10 cc
•     Operfiks ( mide tüpü tespiti için )
•     Mezura
•     Stetoskop
•     Enjektör (20-10 cc’lik )
•     Extension line (120-150 cm.)
1.3.1.2     İşlem Öncesi Hazırlık
•     Eller yıkanır.
•     Beslenmenin yapılacağı yola göre (ağızdan, mide tüpü ile…) gerekli malzemeler hazırlanır.
•     “Doktor Direktifleri” kontrol edilir.
•     Mama ya da anne sütü hazırlanır.
1.3.1.3     İşlem

•     Bebeğe uygun mide tüpü takılır. Takılı ise midede olup olmadığı kontrol edilir (enjektöre 0,5-1 cc hava verilerek stetoskop yardımı ile dinlenir).
            Karın Çevresi mezura ile ölçülür .
•     Bir önceki beslenmeden kalma sindirilmemiş mamaların olup olmadığı (rezidü kontrolü) yapılır. Eğer rezidü var ise; rezidüsü miktarı, rezidü içeriği değerlendirilir lüzum halinde doktor’a bildirilir.
•     Mide tüpünün ucuna takılan enjektöre mama/anne sütü boşaltılır. Basınç uygulamadan yerçekimi yardımıyla akım sağlanarak beslenme gerçekleştirilir.
•     Beslenme bittikten sonra mide tüpünün ağzı kapatılır. Bebeğe pozisyon verilir ve beslenme sonlandırılır.
        Devamlı / sürekli beslenecek ise; (Infüzyon Pompası ile )
•     20 cc’lik enjektöre çekilen mama /anne sütü extension line’den geçirilir ve infüzyon pompasına yerleştirilir.
•     IV Pompa çalıştırılır ve saatlik doz ayarlanır.
•     IV Pompa üzerine büyük harflerle enjektördeki maddenin “anne sütü/mama” olduğu yazılır.
•     Bebek sağ yana yatırılır.
•     Doktor Direktiflerine göre istenen aralıklarda rezidü kontrolü yapılır.
•     Her 3 saatte bir enjektör değiştirilir,yeni mama/anne sütü hazırlanır.
•     Her 6 saatte bir extension line değiştirilir.
1.3.1.4     Kayıt
•     Beslenmenin yapıldığı saat, beslenmenin miktarı, beslenmenin şekli, süresi ve beslenme sırasında bebeğin durumu ile ilgili bilgiler yazılır.
•     sıvı dengesi” bölümüne bebeğin aldığı mama/anne sütü miktarı, alış şekli ve karın çevresi yazılır.
•     Aldığı–çıkardığı takibi yapılan bebeklerin aldıkları mama/anne sütü miktarı Aldığı” ve “Çıkardığı” bölümlerine kaydedilir.
1.3.2     Yenidoğan Total Parenteral Nutrisyon
1.3.2.1     Kullanılan Malzemeler

•     Hood
•     IV Etiketi
•     Eldiven
•     İlaçlar
•     Enjektör (2-5-10-20 cc’lik )
•     Betadin
•     Pamuk
•     Serum setleri (LH)
1.3.2.2     İşlem Öncesi Hazırlık
•     Direktifler hemşire tarafından “I.V. Tedavi Etiketi”ne kaydedilir, ilaç/serum kartları hazırlanır.
•     TPN hazırlamada kullanılacak ilaçlar, doktor direktifi yazdıktan sonra “Yenidoğan Yoğun Bakım Doktor Direktifleri” formu ile Eczane Bölümü’nden talep edilir. “Genel ve Cerrahi El Yıkama Tekniği/Eldiven Giyme” talimatı doğrultusunda eller yıkanır.
•     Eldiven takılır.
•     İlaçlar Hood’un içine konur.
•     TPN hazırlayan hemşire “TPN Tedavi Etiketi” üzerinde yer alan bilgiler ile “Yenidoğan Yoğun Bakım Doktor Direktifleri”ni karşılaştırır.
1.3.2.3     İşlem

•     “Genel ve Cerrahi El Yıkama Tekniği / Eldiven Giyme” talimatı doğrultusunda eller yıkanır, eldiven takılır.
•     Hood açılır, havalandırması, ışığı ve cam el hizasına kadar indirilir.
•     Kollar dirseğe kadar içeri sokulur.
•     Doktor isteğine göre sıvılar boşaltılır, eklenir.
•     Kalsiyum ve sodyum fosfat TPN solüsyonunda tortu oluşmasına neden olduğu için solüsyona en son olarak eklenir.
•     Sodyum fosfat, ayrı enjektör ile sıvının içine en son eklenir.
•     Artan elektrolitler, sıvılar üzerilerine tarih-saat yazılarak buzdolabına kaldırılır.
•     Hazırlanan serum karışım üzerine, TPN etiketi yapıştırılır, hazırlayan kişi ve hazırlama tarihi ve saati, hasta ismi kontrol edilir.
•     TPN setine I.V. hava ve bakteri filtresi takılır.
•     Hood içerisinde hazırlanan TPN etiketi yapıştırılıp, uygulayıcı hemşireye teslim edilir.
•     Lipid Solüsyonu 20 cc’lik enjektöre çekilerek hazırlanır.


1.3.2.4     Bakım ve Kayıt
•     TPN sıvısının takıldığı tarih, saat ve değiştirme tarihleri kaydedilir.
•     “Kontrol Listesi”ndeki “setler” bölümü işaretlenir.
•     TPN sıvısına takılan set 72 saatte bir değiştirilir ve sete değişme tarihi kaydedilir.
•     Lipid solüsyonu ve setleri 12 saatte bir değiştirilir.

1.4     Pediatrik ve Yetişkin Nutrisyon Desteği
1.4.1     Pediatrik ve Yetişkin Enteral Nutrisyon
1.4.1.1     Kullanılan Malzemeler

Pompa ile beslenecek ise:
•     Nutrisyon pompası seti (1 adet)
•     Steril olmayan eldiven (2 çift)
•     Böbrek küvet (1 adet)
•     Plastik veya kağıt bardak (2-4 adet)
•     50 ml.’lik irrigasyon enjektörü (1 adet)
•     Kağıt havlu /peçete
•     Doktor istemine uygun besin bileşiği
•     Stetoskop
•     Su
•     Ayaklı serum askısı
Enjektör ile beslenecek ise:
•     50 mL.’lik irigasyon enjektörü (1 adet)
•     Steril olmayan eldiven (2 çift)
•     Böbrek küvet (1 adet)
•     Kağıt havlu /peçete
•     Doktor istemine uygun besin bileşiği
•     Stetoskop
•     Su
•     Plastik veya kağıt bardak (2-4 adet)
1.4.1.2     Gavajla Besleme İşlemi İçin Hazırlık
•     ”Doktor Direktifleri” alınır.
•     Kutu veya toz besin Eczane temin edilir. .
•     Hastanın primer hastalığına ilişkin (karaciğer hastalığı, kısa barsak sendromu, inflamatuar bağırsak hastalığı, kronik böbrek hastalığı vb.) özel besin ayarlaması doktor direktiflerine göre yapılır.
•     “Genel ve Cerrahi El Yıkama / Eldiven Giyme ” talimatına göre eller yıkanır.
Besin toz şeklinde ise:
•     Prospektüsüne uygun şekilde sulandırılır.
Mikser var ise;
•     Mikserden geçirilir.
Mikser yok ise;
•     İyice çalkalanır.
Besin kutu/şişe içinde ise;
•     İyice çalkalanır.
   Besin mutfakta hazırlanmış ise;
•     Buzdolabından çıkarılır.
•     Kullanılacak miktarda besin bardağa boşaltılır.
•     Kalan besin tekrar buz dolabına konur.
•     Oda sıcaklığında olması sağlanır.
Pompa ile beslenecek ise;
•     Askıya nutrisyon pompası dikkatlice takılır.
•     Gavaj torbası açılır, klempi kapatılır.
•     Besin çalkalanarak torba içine dökülür.
•     Besin içine direktif edilmiş ek bir madde (örn: tuz, ilaç gibi) var ise eklenir.
•     Direktif edilen miktarda içme suyu eklenir.
•     Gavaj torbası askıya asılır, klempi açılır, torbanın havası çıkartılarak klempi tekrar kapatılır.
•     Torbanın üzerine besinin içeriği, içine eklenen maddeler, saatte kaç mL verileceği, hastanın adı, oda numarası ile hazırlayan kişinin adının baş harfi ve soyadı, takılış tarihi ve saatini içeren ilaç kartı yapıştırılır.
1.4.1.3     Gavajla Besleme
•     Malzemeler alınır, hasta odasına gidilir.
•     Uygulayıcı kendisini tanıtır.
•     Hastaya ismi ile hitap edilerek ve isim bileziğine bakılarak kimliği kontrol edilir.
•     Uygulanacak işlem açıklanır.
Hasta oturabiliyor ise;
•     Oturur pozisyon verilir.
Hasta oturamıyor veya oturmaması gerekiyor ise;
•     Baş 30 yükseltilip sağ lateral pozisyon verilir.
Hastaya pozisyon verilemiyor ise;
•     Doktora bildirilir.
•     Tüpün yerinde olup olmadığı kontrol edilir.
Mide tüpü yerinde değil ise;
•     İşlem durdurulur yeni tüp takılır.
•     Mide içeriği enjektör ile çekilir.
Yetişkin hastalarda mide içeriği 100 mL’den veya son verilen besinin yarısından fazla ise: (Pediatrik hastalarda mide içeriği son verilen besinin 1/ 4’den fazla ise);
•     Durum Doktor’a bildirilir.
Pompa ile beslenecek ise;
•     Hazırlanmış nutrisyon pompası hastanın yanına getirilir.
•     Mide tüpü ucuna böbrek küvet yerleştirilir.
•     Mide tüpü ve gavaj torbası ucundaki kapak çıkarılır.
•     Gavaj torbasının ucu mide tüpü ucuna takılır ve iyice sıkıştırılır.
•     Akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.
•     Nutrisyon pompası çalıştırılır ve beslenme başlatılır.
•     Nutrisyon pompasının çalışması 3-5 dk. izlenir.
Enjektör ile beslenecek ise;
•     Hastaya verilecek miktarda içme suyu bardak içine boşaltılır.
•     Mide tüpü ucuna böbrek küvet yerleştirilir. Böbrek küvet altına kağıt havlu konur.
•     İrrigasyon enjektörüne besin çekilir ve havası çıkarılır.
•     Mide tüpü klempe edilerek ucundaki kapak çıkarılır, enjektör mide tüpü ucuna yerleştirilir.
•     Besin yavaş yavaş verilir (3-5 dk. içinde). Mide tüpü klempe edilir. Enjektör çıkarılır.
•     Enjektöre tekrar besin çekilerek aynı şekilde tüpe takılır.
•     Klemp açılarak besin verilir.
•     Besin bitene kadar aynı şekilde işlem tekrarlanır.
•     Besin verme işlemi bittikten sonra mide tüpü ucu kapakla kapatılır.
•     Direktif edilen miktarda (en az 30-50 mL) içme suyu irrigasyon enjektörüne çekilir.
•     Besinle aynı şekilde mide tüpünden su verilerek besinin tamamı mideye ulaştırılır ve mide tüpünün tıkanması engellenir.
•     Su verildikten sonra mide tüpünün kapağı kapatılır.
•     Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
•     Atıklar toplanır.
1.4.1.4     Bakım ve Kayıt
•     verilen besinin ne olduğu, miktarı, su miktarı, eklenen herhangi birşey olup olmadığı, pompa ile veriliyor ise akış hızı, uygulamayı yapan kişinin adının baş harfi ve soyadı, uygulama tarihi ve saati, geriye çekilen mide içeriğinin miktarı ve niteliği kaydedilir.
•     “Aldığı ve Çıkardığı doğrultusunda kayıt yapılır.
•     Besleme sırasında hastada görülen sorunlar (bulantı, kusma, öğürme gibi) “24 Saatlik Hemşire Takip Formu”na kaydedilir ve Doktor’a bildirilir.
•     “İlaç Tabelası”na verilen besinin ne olduğu, miktarı, veriliş tarihi ve saati, verilen su miktarı, eklenen ilaçlar, veren kişinin adının baş harfi ve soyadı kaydedilir.
•     Nutrisyon pompası ile veriliyor ise uygun çalışıp çalışmadığı yönünden sürekli izlenir.
•     Hasta batın distansiyonu, bulantı, kusma ve ishal yönünden sürekli izlenir.
1.4.2     Pediatrik ve Yetişkin Total Parenteral Nutrisyon
1.4.2.1     Kullanılan Malzemeler
•     IV pompa aleti
•     IV pompa seti
•     T.P.N. solüsyonları
1.4.2.2     İşlem Öncesi Hazırlık
•     “Genel ve Cerrahi El Yıkama Tekniği / Eldiven Giyme” talimatı doğrultusunda eller yıkanır.
•     İlk defa uygulanacaksa, uygulama ile ilgili Doktor Direktifleri alınır.
•     Malzemeler hazırlanır.
•      “İlaç Kartı” hazırlanır.
•     Hasta işlem konusunda bilgilendirilir.
•     hastaya santral venöz basınç kateteri veya IV perifer kateter takılır.
•     solüsyonlar hazırlanır.
1.4.2.3     İşlem

•     “I.V. Pompa” talimatına göre T.P.N. solüsyonları I.V. pompa’ya yerleştirilerek dozu ayarlanır ve santral/perifer katetere takılarak başlanır.
•     Hastanın yaşam bulguları alınır ve kaydedilir.
•     Atıklar   toplanır.

1.4.2.4     Bakım ve Kayıt
•     TPN Solüsyonları ve setleri günlük değiştirilir.
•     Hasta hergün tartılarak enerji, protein, sıvı dengesi değerlendirilir.
•     Kateter giriş bölgesi kızarıklık, şişlik, akıntı yönünden kontrol edilir.
•     “Aldığı ve Çıkardığı kayıt yapılır.
•     TPN’in takibi yapılır. Gerekli görüldüğünde TPN rejiminde değişiklikler yapılır.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dilek Zenciroğlu
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör