English

Giriş Sayfası İletişim Bilgileri
On-Line Bildiri KAPANMIŞTIR. İlginiz için Teşekkür ederiz.
Bildiri Sunucusu Bilgileri
  Bay Bayan
İsim *
Soyisim *
Ünvan *
Adres *
Telefon * dahili
(0 kullanmadan 3624576000 şeklinde)
Cep Telefonu
(0 kullanmadan 5321234567 şeklinde)
Faks
(0 kullanmadan 3624576000 şeklinde)
e-posta *
Kurum *
Uzman Asistan Hemşire Firma Diğer
 
Diğer Yazar Bilgileri
  Yazar Adı Soyadı Kurum
Yazar 1
Yazar 2
Yazar 3
Yazar 4
Yazar 5
Yazar 6
 
Bildiri
Bildiri Başlığı *
Bildiri Özeti *
(*) İşaretli Alanların Doldurulması Zorunludur.


Serbest Bildiri Özet Formu Yazım Kuralları

Bildiri özetlerini online gönderemezseniz, kongre sekreterliğine 2 ayrı diskete kayıt edilmiş olarak gönderebilirsiniz. Disketlerin, konu başlığı ve isim belirtilecek şekilde etiketlenmesi önemle rica olunur. Yada kongre sekreterinin muratomu@omu.edu.tr e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Birden fazla bildiri gönderilecekse, her birinin özeti diskette ayrı ayrı dosya adları verilerek kaydedilecektir.

Bildiri kabul yazıları, sunumu yapacak kişilerin formda belirtilen mektup veya e-mail adreslerine gönderilecektir. Bildirilerini gönderdikleri halde "bildiri özeti alındı" notunu almamış olan katılımcıların Kongre Sekreterliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Kabul edilen bildiri özetleri, kongre kitabında yer alacaktır. Basılacak özetlerde, yazarlardan en az birisinin kongreye kayıt olması şartı aranacaktır. Kayıt ücretinin banka dekont fotokopileri iletilmeyen özet formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özetler özet formu içine uygun olacak ve çerçeve içine her iki yanda 0,5 cm. boşluk kalacak şekilde "Times New Roman" fontuyla "12" punto büyüklüğünde, tek aralıklı olarak bilgisayarda microsoft Word 6.0 programında yazılacaktır. Poster özetleri bu yazım kuralları ile bir  A4 sayfa formatında 1 sayfadan (yaklaşık 350 kelime) daha fazla olmayacaktır.

Özete başlık ve yazarların soyadları büyük harfle yazılacak ve akademik ünvan kullanılmayacaktır. Araştırmacıların değişik kurum ve bölümlere bağlı olmaları durumunda kurumların ve şehirlerin adları ayrı bir satıra "Times New Roman" fontu, 12 punto büyüklüğünde yazılacak ve 1,2 şeklinde ilgili kurumlar belirtilecektir.

Bildiriyi sunacak yazar adının altı çizilecektir.

Adreslerden sonra bir satır aralığı boşluk vererek ve beş vuruş içerden paragraf başı yapılacaktır.

Mikroorganizma isimleri, nomenklatüre uyularak ve italik olarak yazılacaktır.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntem kısaca belirtilecek, bulgular özetlenecek ve ulaşılan sonuçlar açıklanacaktır.

* Bildiri özetinizi posta veya faks ile gönderecekseniz, lütfen duyurunun içinde yeralan formu doldurunuz.