» K U R U L L A R


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr.Bülent Gürler


KONGRE SEKRETERİ

Prof. Dr.Murat Günaydın


ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Ferit Bernay (Rektör)
Prof. Dr. Fulya Tanyeri (Dekan)
Prof. Dr. Enver Tali Çetin

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Dilek Arman
Prof. Dr. Semra Çalangu
Prof. Dr. Güner Dağlı
Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim
Prof. Dr. İftihar Köksal
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
Prof. Dr. Recep Öztürk
Doç. Dr. Mustafa Özyurt
Prof. Dr. Ahmet Saniç
Prof. Dr. Nedim Sultan
(alfabetik sırayla)


BİLİMSEL KURUL ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Yurdanur Akgün
Doç. Dr. Turan Aslan
Prof. Dr. Ahmet Ayyıldız
Prof. Dr. İ. Hakkı Bahar
Prof. Dr. Mehmet Bakır
Prof. Dr. Bülent Baysal
Prof. Dr. Mustafa Berktaş
Prof. Dr. A. Tevfik Cengiz
Prof. Dr. Metin Çakmakcı
Prof. Dr. Nevzat Dabak
Prof. Dr. Bengül Durmaz
Uzm. Hem. Hülya Erbil
Prof. Dr. Meral Gültekin
Prof. Dr. Zeynep Gülay
Hem. Fikriye Keskin
Prof. Dr. Nuri Kiraz
Prof. Dr. Fatih Köksal
Prof. Dr. Sırrı Kılıç
Prof. Dr. Latife Mamıkoğlu
Prof. Dr. Yekta Özer
Prof. Dr. İ. Halil Özerol
Prof. Dr. M. Ali Özinel
Doç. Dr. Halit Özsüt
Doç. Dr. Mustafa Sünbül
Prof. Dr. Deniz Şelimen
Prof. Dr. Mehmet Taşyaran
Prof. Dr. Okan Töre
Doç. Dr. Necla Tülek
Prof. Dr. Sercan Ulusoy
Prof. Dr. Gaye Usluer
Prof. Dr. Şemşettin Ustaçelebi
Prof. Dr. Serhat Ünal
Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu
Prof. Dr. Tümer Vural
Prof. Dr. Ayşe Yüce
Hem. Dilek Zenciroğlu
(alfabetik sırayla)
 
Ana Sayfa | Bilimsel Kurullar | Ana Konular | Genel Bilgiler | Bilimsel Program | Online Kayıt | Online Bildiri
Konaklama | Kongre Merkezi | İletişim | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

© 2004 - DAS