» B İ L İ M S E L   P R O G R A M

1. Gün20 Nisan 2005
KURS

09:00

12:00

UYGULAMALI KURSLAR

Sorumlular: Prof. Dr. Murat Günaydın, Prof. Dr. Ahmet Saniç,

Hem. Dilek Zenciroğlu, Uzm. Hem Hülya Erbil, Hem Fikriye Keskin, Tülay Soylu, Hem. Rabia Güven, Hem. Tülay Bektaş, Hem. Ayşe Göktaş

Her uygulama için başvuru formu mevcuttur. Başvuru sırasına göre her uygulamaya kayıt olan ilk 15 kişi alınacaktır. Kurs Ücretlidir.

 

KURSLAR

 

*KURS-1: El yıkama eğiticisi eğitimi

*KURS-2: Manüel dekontaminasyon, Paketleme teknikleri ve cihazlar ve Yüksek düzey dezenfeksiyon işlemleri

*KURS-3: Sterilizasyon kontrolü, Gaz sterilizatörleri çalıştırma prensipleri ve indikatörleri

*KURS-4: Yıkayıcı Dezenfektör çalışma prensipleri

 

KONGRE

13:00

13:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

13:30

14:00

Salon A

AÇILIŞ  OTURUMU

OB: Prof. Dr. Murat Günaydın

 

İlk Ders

Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu

 

(Açıklama: Sayın Prof. Dr. E. Tali  ve Prof Dr. S. Çalangu hocalarımız ani rahatsızlıkları nedeni ile kongrede bizlerle birlikte olamayacaklardır)

14:00

14:30

KAHVE

14:30

16:00

Salon A

O-1: HASTANE İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA BİRİMLER NASIL OLMALIDIR?

OB: Doç. Dr. Yeşim Çetinkaya

 

İdeal bir hastane nasıl olmalıdır? Yatak sayısı, servislerin konuşlanması, kullanılacak malzemeler, özel gereksinimler.

Doç. Dr. Kemalettin Aydın

 

Yoğun Bakım Ünitelerinin yapılanması, hangi birimlerden oluşmalıdır, hangi hatalar yapılmaktadır? Nelere dikkat edilmeli

Doç. Dr. Arzu Topeli İskit

 

Ameliyathanenin yapılanması nasıl olmalıdır: İnfeksiyon kontrolü açısından ameliyathaneler nasıl olmalıdır? Havanın dezenfektan veya ultraviyole ile dezenfeksiyonu konusundaki görüşler nelerdir. Günlük ameliyat sayısını belirleyen faktörler nelerdir

Doç. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan

 

Sterilizasyon ünitesinin yapılanması nasıl olmalıdır. Sterilizasyon ünitesinin akış şeması nasıl olmalıdır. İdeal bir sterilizasyon ünitesine bakış

Hem. Aycan Yıldırım

 

Tartışma

 

14:30

16:00

Salon B

O-2: KOROZYON VE TIBBİ ALETLERİN BAKIMI

OB: Prof. Dr. Fatih Köksal

 

Dezenfektanlarda korozyon önleyici maddeler nelerdir? Cerrahi Aletlerin bakımında kullanılacak maddeler nelerdir? Bakım nasıl yapılmalıdır?

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şenses

 

Dezenfektanların ve kimyasalların hangilerinde kombinasyonlar yapılabilir? Hangilerinde yapılamaz? Dezenfektan kombinasyonlarına örnekler

Prof. Dr. Fatih Köksal

 

El antiseptiklerinde cilt koruyucu maddeler? Katkıları nelerdir? Antiseptik etkinliğinde değişiklik yapar mı? El antiseptiklerinde  kombinasyonlar. Farkları  nelerdir?  

Doç. Dr. Ali Albay

 

Metal iyon katkılı antimikrobiyal malzemelerin hastane infeksiyonlarını önlemede katkıları ve uygulamaları.

Doç. Dr. Aydın Doğan

 

Tartışma

 

16:00

16:30

KAHVE

16:30

18:00

Salon A

O-3:  STERİLİZASYON VE CİHAZLAR

OB: Prof. Dr. Serhat Ünal

 

Yakma ve Pastör fırını ile sterilizasyon: Geçmişte ve günümüzde yakma ile sterilizasyon yöntemi. Pastör fırınının çalışma prensipleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Nasıl kullanılır? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar?  

Uzm. Dr. Ayhan Pekbay

 

Otoklav ile sterilizasyon;  Nasıl çalışırlar?  Çeşitleri? Hangi otoklav hangi amaçla kullanılmalı? Kullanımda nelere dikkat edilmeli? Hangi indikatörler kullanılmaktadır  ve özellikleri nelerdir?

Uzm. Dr. Adil Karadağ

 

Sterilizasyon Kontrolü

Tülay soylu

 

Etilen oksid ile sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Nasıl denetlenir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Formaldehid ile sterilizasyon yöntemi ile kıyaslama. Önlemler ve gaza maruz kalan personele uygulanacak işlemler.  

Hem. Dilek Zenciroğlu

 

Gaz plazma ile  sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Validasyon nasıl yapılır?  

Doç. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan

 

Tartışma

 

16:30

18:00

Salon B

O-4: DİŞ HEKİMLİĞİNDE STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI

OB: Prof. Dr. Güven Külekçi, Prof. Dr. Hülya Köprülü

 

Diş Hekimliği kliniklerinde Sterilizasyon kontrol yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Mete Özer

 

Farklı Diş Hekimliği uygulamalarında çapraz infeksiyon riski

Prof. Dr. Rahime Nohutçu

 

Diş Hekimliğinde atık yönetimi

Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim

 

Diş Hekimliği pratiğini ilgilendiren infeksiyöz hastalıklar

Öğr. Gör.Dr. Engin Bulut

Tartışma

18:00

18:30

KAHVE

18:30

19:30

SOSYAL PROGRAM:

  • Dr. Murat  Tokaç

     

    • Tanbur Resitali

     

 
Ana Sayfa | Bilimsel Kurullar | Ana Konular | Genel Bilgiler | Bilimsel Program | Online Kayıt | Online Bildiri
Konaklama | Kongre Merkezi | İletişim | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

© 2004 - DAS