» A N A   K O N U L A R


Sterilizasyon veya Dezenfeksiyon Yapılan Ortamların Denetlenmesi
Sterilizasyon Ünitelerinde Validasyon ve Kontrol
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulamalarında Güncel Rehberler
Hastane İnfeksiyon Riski Bulunan Ünitelerin Yapılandırılması
Yıkama Makinelerinin Dezenfeksiyonda Kullanımı
Gama Radyasyonla Sterilizasyon
Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski ve Korunma
Hastane Ortamında Sorunlu Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal direnç
Hastane Atık Yönetimi
 
Ana Sayfa | Bilimsel Kurullar | Ana Konular | Genel Bilgiler | Bilimsel Program | Online Kayıt | Online Bildiri
Konaklama | Kongre Merkezi | İletişim | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

© 2004 - DAS