(English)

Değerli Meslektaşlarım,

20 - 24 Nisan 2005 tarihinde yapılacak olan 4. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Karadeniz’in güzel şehri SAMSUN’da gerçekleşecektir.

1999 yılında Samsun’da Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sempozyumu olarak başlayan ancak bir kongre havasında gerçekleşen ilk toplantının ardından 2001 ve 2003 yıllarında yine Samsun’da 2. ve 3. Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Kongreleri düzenlenmiştir. Kongrelere toplam 1000’in üzerinde katılımcı iştirak etmiştir. Kongre sonunda rehber niteliğinde 3 kongre kitabı ortaya çıkmış, ayrıca baş ucu kitabı niteliğinde ‘Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane İnfeksiyonları 2002’ kitabı derlenmiştir. Sadece kitap bazında bile 5000’in üzerinde konuyla ilgili kişilere ulaşılmıştır. Derlenen kitap ve 3. kongre kitabı tam metin olarak internet ortamında ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Bütün bu gelişmeler 2004 yılında ‘Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Derneğinin kuruluşunu beraberinde getirmiştir.

4. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon kongresi, DAS Derneği tarafından düzenlenmektedir. Kongre ile ilgili güncel bilgilere www.das.org.tr/2005 adresinden on-line ulaşılabilmektedir.

Kongrede ağırlıklı olarak günlük pratiğimizde karşılaştığımız sorunları içeren konulara ağırlık verilecektir. Katılımcılar küçük çalışma grupları içinde yer alarak konunun uzmanlarına direk ulaşma imkanı bulacaklardır. Ayrıca sektörün kendini takdim edeceği oturumlarda yeni ürünleri ve firma profillerini tanıma imkanı da sağlanmış olacaktır.

Sizleri; yoğun bilimsel proğrama, sosyal programın da katılımı ile yorucu, neşeli ve eğitici bir kongre’de yine Samsun’da birlikte olmaya davet ediyoruz.

Başarılı bir kongre olması dileği ile..
Düzenleme kurulu adına
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Bülent Gürler

 
 
Ana Sayfa | Bilimsel Kurullar | Ana Konular | Genel Bilgiler | Bilimsel Program | Online Kayıt | Online Bildiri
Konaklama | Kongre Merkezi | İletişim | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

© 2004 - DAS